Už zase školíme!

Školení domluvené v březnu, se mohlo uskutečnit až nyní.
Pánové přistupují zodpovědně k recertifikaci ve svojí firmě UNIS a.s. – přišli si zopakovat normu ISO 20000-1:2018 a zjistit jaké pikantnosti je mohou při auditu potkat.