naše služby

certifikace systému managementu kvality

ISO 9001:2015
ČSN EN ISO 9001:2016

certifkace procesů ve svařování

ČSN EN ISO 3834-2

CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU SLUŽEB

ISO/IEC 20000-1:2018
ČSN ISO/IEC 20000-1:2019

certifikace systému environmentálního managementu

ISO 14001:2015
ČSN EN ISO 14001:2016

certifikace systému managementu bezpečnosti informací

ISO/IEC 27001:2013
ČSN ISO/IEC 27001:2014

certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001:2018
ČSN ISO 45001:2018

certifikace systému managementu hospodaření s energiemi

ISO 50001:2018
ČSN EN ISO 50001:2019

certifikace integrovaných systémů managementu

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018
ČSN ISO/IEC 27001:2014
ČSN ISO/IEC 20000-1:2019

komplexní služby
a konzultace

Ve spolupráci s dalšími sekcemi TDS Brno zajišťujeme komplexní služby v oblasti:
vzdělávání
certifikace personálu
a certifikace systémů

naše služby v datech

0
ISO 9001

V roce 1998 získáváme naši první akreditaci na ISO 9001.

0
ISO 14001

Akreditace na ISO 14001 a přelomový rok 2000. 

0
ISO 27001
ISO 20000-1

Od roku 2005 akreditovaně chráníme vaše data a IT služby.

0
OHSAS 18001
ISO 50001

A samozřejmě nesmí chybět akreditace pro systémy managementu BOZP a energetiky.

Akreditované obory

A

A 1.4 Živočišná výroba

C

C 18.1 Tisk a činnosti související s tiskem
C 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
C 25 Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
C 28 Výroba a opravy strojů a zařízení j.n.
C 26, 27, 33 Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
C 31 Výroba nábytku

D

D 35.2 Výroba a rozvod paliv prostřednictvím sítí

E

E 38.3 Recyklace druhotných surovin

F

F 41, 42, 43 Stavebnictví

G

G 45, 46 Obchod; opravy a údržba motorových vozidel

J

J 61 Telekomunikační činnost
J 62 Činnosti v oblasti informačních technologií

N

N 81 Ostatní podnikatelské činnosti

O

O 84.1 Veřejná správa

P

P 85.1, 85.2, 85.3 Vzdělávání

Jiné

Management služeb v informačních technologiích podle ČSN ISO/IEC 20000-1