Co vám můžeme nabídnout

NAŠE SLUŽBY

Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti certifikace systémů managementu. Zejména pak systému managementu kvality, bezpečnosti informací, hospodaření s energiemi a environmentu.

Děláme vše pro vaši spokojenost!

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ

MANAGEMENT KVALITY
Certifikace systému managementu kvality:
ISO 9001:2015
ČSN EN ISO 9001:2016
BEZPEČNOST INFORMACÍ
Certifikace systému managementu bezpečnosti informací:
ISO/IEC 27001:2013
ČSN ISO/IEC 27001:2014
MANAGEMENT SLUŽEB
Certifikace systému managementu služeb:
ISO 20000-1:2018
ČSN ISO/IEC 20000-1:2019
ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT
Certifikace systému environmentálního managementu:
ISO 14001:2015
ČSN EN ISO 14001:2016
BOZP
Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
ISO 45001:2018
ČSN ISO 45001:2018
ENERGIE
Certifikace systému managementu hospodaření s energiemi:
ISO 50001:2018
ČSN EN ISO 50001:2019

OSTATNÍ

ISM
Certifikace integrovaných systémů managementu:

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

ČSN ISO/IEC 27001:2014

ČSN ISO/IEC 20000-1:2019

SLUŽBY A KONZULTACE
Ve spolupráci s dalšími sekcemi TDS Brno zajišťujeme komplexní služby v oblasti:

vzdělávání

certifikace personálu

a certifikace systémů

AKREDITOVANÉ OBORY

A – D
A 1.4 Živočišná výroba
C 18.1 Tisk a činnosti související s tiskem
C 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
C 25 Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
C 28 Výroba a opravy strojů a zařízení j.n.
C 26, 27, 33 Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
C 31 Výroba nábytku
D 35.2 Výroba a rozvod paliv prostřednictvím sítí
E – P
E 38.3 Recyklace druhotných surovin
F 41, 42, 43 Stavebnictví
G 45, 46 Obchod; opravy a údržba motorových vozidel
J 61 Telekomunikační činnost
J 62 Činnosti v oblasti informačních technologií
N 81 Ostatní podnikatelské činnosti
O 84.1 Veřejná správa
P 85.1, 85.2, 85.3 VzděláváníJINÉ
Management služeb v informačních technologiích podle ČSN ISO/IEC 20000-1

NAŠE SLUŽBY V DATECH…

napište nám

  Kontakty

  U vlečky 29/5
  617 00 Brno

  IČO: 64439348
  DIČ: CZ64439348

  Datová schránka: 9qtc293


  Ing. Marek Mitáček

  Vedoucí certifikačního orgánu