INTERNÍ AUDITOR SMS

Chcete se stát interním auditorem systému managementu služeb a hodnotit plnění požadavků mezinárodního standardu ISO/IEC 20000-1:2018 ? Chcete se naučit principům a zásadám auditování? Díky tomuto semináři budete mít jasno v tom, jak auditovat, jak audity naplánovat, jak je realizovat, jak je vyhodnocovat a především, jak audity učinit zajímavými pro management Vaší společnosti. Těším se na Vás.

Marek Mitáček, lektor

Otevřený kurz

Délka kurzu: 2 dny / 16 hodin

Termíny: jsou plánovány dle aktuálního zájmu

Registrujte se a termín domluvíme dle Vašich možností

In-house kurz

V místě sídla anebo dle dohody se zákazníkem

Programově a termínově upraven dle požadavků

Pro termíny a organizaci nás, prosím, kontaktujte


Proč přijít na kurz?

V rámci školení se společně s lektorem, který je zkušeným auditorem,  zaměříte nejen na teoretické znalosti mezinárodních standardů, ale rovněž na praktické ukázky auditování.

Ve druhém dni semináře je proveden tzv. simulovaný audit, v němž si procvičíte získané znalosti. Prostřednictvím různých technik a nástrojů získáte zpětnou vazbu o svých získaných auditorských dovednostech.

Samozřejmostí je prostor pro Vaše dotazy.

Vstupním předpokladem je základní znalost mezinárodního standardu ISO/IEC 20000-1:2018.

Co se s námi naučíte?

 • prohloubení znalosti požadavků standardu ISO/IEC 20000-1:2018 u vás ve firmě
 • jednoduše a názorně představit systém u vás ve firmě
 • stanovit rozsah systému managementu služeb
 • stanovit politiku systému managementu služeb
 • určit role, odpovědnosti a pravomoci v daném systému
 • řešit rizika a plánovat změny
 • řídit dokumentaci a záznamy
 • rozdíl mezi monitorováním a měřením
 • vytvořit procesní mapu
 • připravit a provést interní audit
 • rozlišit, zda se jedná o nápravu, nebo o nápravné opatření
 • komunikovat při auditu
 • jaká je nutná dokumentace při auditu
 • auditovat podle ČSN EN ISO 19011:2019
 • získáte přehled všech dokumentovaných informací, které vyžaduje norma ISO/IEC 20000-1:2018
 • porozumíte jednotlivým kapitolám normy ISO/IEC 20000-1:2018
 • pochopíte praktický přínos normy pro vaši firmu, pokud si vše správně nastavíte

Registrujte si své místo ještě dnes


  Mám zájem o otevřené / veřejné kurzy

  Chci se dozvědět více o vzdělávání na míru


  Mezi nadšené účastníky patří…


  Reference účastníků

  Jediné praktické a interaktivní školení pro interní auditory.

  Michaela O.
  Jednatelka, Lean Solution & Simulation, s.r.o.

  • 00

   dny

  • 00

   hodiny

  • 00

   minuty

  • 00

   vteřiny

  Hodinový rozvrh

  Harmonogram semináře

  Den 1
  Úvod do problematiky
  Postupné seznámení se všemi kapitolami normy - prakticky, aktivně
  Principy auditování
  Program auditů a jeho řízení
  Činnosti při auditování
  Dokumentace auditu
  Kompetence auditora
  Den 2
  Simulovaný audit
  Příprava
  Realizace
  Zhodnocení
  Zpětná vazba od účastníků i lektora

  Datum

  22 - 23 Srp 2022

  Cena

  12.000 Kč

  Umístění

  TDS Brno
  U vlečky 29/5, 617 00 Brno

  Organizátor

  Monika Mitáčková
  Telefon
  +420 607 935 228
  Email
  mitackova@tdsbrno.cz