Sdružení TDS Brno se zaměřuje na poradenství a spolupráci s výrobci a provozovateli technických zařízení. Působnost v oblasti technické, dozorčí, zkušební a certifikační se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Řízení jakosti a certifikace

Cílem TDS CERT je poskytovat certifikát, který potvrzuje, že žadatel o certifikát splňuje požadavky příslušné mezinárodní normy.


Cílem TDS CERT je poskytovat certifikát, který potvrzuje, že žadatel o certifikát splňuje požadavky příslušné mezinárodní normy.

Více informací

Materiály a svařování

Na základě akreditace jsme kvalifikovaní provádět zkoušky svářečů, svářečských operátorů a pracovníků nedestruktivního zkoušení dle evropských a mezinárodních norem.

Na základě akreditace jsme kvalifikovaní provádět zkoušky svářečů, svářečských operátorů a pracovníků nedestruktivního zkoušení dle evropských a mezinárodních norem.

Více informací

Vzdělávání

Nabízíme firemní semináře i semináře pro jednotlivé klienty. Všechny semináře jsou "šity na míru" konkrétním klientům a TDS Brno. Sekce vzdělávání se snaží vždy vyhovět všem požadavkům klientů.

Nabízíme firemní semináře i semináře pro jednotlivé klienty. Všechny semináře jsou "šity na míru" konkrétním klientům a TDS Brno. Sekce vzdělávání se snaží vždy vyhovět všem požadavkům klientů.

Více informací

Servis

Můžeme Vám pomoci s revizemi plynových, tlakových a elektrických zařízení. Dále revidujeme zdvihací zařízení, požární systémy, tělocvičné zařízení, komíny a spalinové cesty.
S námi budete v klidu.

Můžeme Vám pomoci s revizemi plynových, tlakových a elektrických zařízení. Dále revidujeme zdvihací zařízení, požární systémy, tělocvičné zařízení, komíny a spalinové cesty.
S námi budete v klidu.

Více informací
Řízení jakosti a certifikace

Cílem TDS CERT je poskytovat certifikát, který potvrzuje, že žadatel o certifikát splňuje požadavky příslušné mezinárodní normy.


Sekce materiálů a svařování

Na základě akreditace jsme kvalifikovaní provádět zkoušky svářečů, svářečských operátorů a pracovníků nedestruktivního zkoušení dle evropských a mezinárodních norem.

Vzdělávání

Nabízíme firemní semináře i semináře pro jednotlivé klienty. Všechny semináře jsou "šity na míru" konkrétním klientům a TDS Brno. Sekce vzdělávání se snaží vždy vyhovět všem požadavkům klientů.

Servis

Můžeme Vám pomoci s revizemi plynových, tlakových a elektrických zařízení. Dále revidujeme zdvihací zařízení, požární systémy, tělocvičné zařízení, komíny a spalinové cesty.
S námi budete v klidu.

Technický dozorčí spolek Brno (TDS) byl založen v roce 1992 jako sdružení podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 09.06.1992 pod č. VSC/1_11894/92_R. Cílem sdružení TDS Brno je poradenství a spolupráce s výrobci a provozovateli technických zařízení. Působnost v oblasti technické, dozorčí, zkušební a certifikační se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto cílům náleží ochrana životního prostředí a ekologie. Nejvyšším orgánem sdružení TDS Brno je konference delegátů za příslušné regiony, řídícím a výkonným orgánem je zvolená 3 členná Technická správní rada, jejichž funkční období jsou tři roky. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení TDS Brno a správu jeho majetku nejméně jednou ročně, upozorňuje Technickou správní radu na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění.  Na základě změny stanov z 28.11.1997, registrace VSC/1-11894/92R a v souladu s ustanovením § 6 odst2) písma Zákon č. 83/90 Sb., zřizuje TDS organizační jednotky v souladu s činnostmi sdružení . Organizačními jednotkami jsou odborné sekce, samostatně hospodařící. O zřizování nebo zrušení, případně změn týkající se činnosti organizační jednotky, rozhoduje Technická správní rada (TSR) TDS.

TDS Brno

Technický dozorčí spolek Brno (TDS) byl založen v roce 1992 jako sdružení podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 09.06.1992 pod č. VSC/1_11894/92_R.Cílem sdružení TDS Brno je poradenství a spolupráce s výrobci a provozovateli technických zařízení.

Naše působnost

Působnost v oblasti technické, dozorčí, zkušební a certifikační se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto cílům náleží ochrana životního prostředí a ekologie. Nejvyšším orgánem sdružení TDS Brno je konference delegátů za příslušné regiony, řídícím a výkonným orgánem je zvolená 9 členná Technická správní rada, jejichž funkční období jsou tři roky. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení TDS Brno a správu jeho majetku nejméně jednou ročně, upozorňuje Technickou správní radu na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění.

Jak fungujeme

Na základě změny stanov z 28.11.1997, registrace VSC/1-11894/92R a v souladu s ustanovením § 6 odst2) písma Zákon č. 83/90 Sb., zřizuje TDS organizační jednotky v souladu s činnostmi sdružení . Organizačními jednotkami jsou odborné sekce, samostatně hospodařící. O zřizování nebo zrušení, případně změn týkající se činnosti organizační jednotky, rozhoduje Technická správní rada (TSR) TDS.

Naše sekce

V současné době jsou zřízeny čtyři samostatné odborné sekce: Sekce materiálů a svařování (TDS - SMS ) Sekce řízení jakosti a certifikace (TDS SŘJC )více na www.tdscert.cz Sekce vzdělávání (TDS SV)

patička s kontakty a fakturačními údaji