Certifikujte a vzdělávejte se s těmi nejlepšími!

TDS Brno – certifikace
a vzdělávání na míru

TDS logo
Řízení jakosti
a certifikace
Certifikace zkušenými auditory dle mezinárodních norem.
TDS CERT
Cílem TDS CERT je poskytovat certifikát, který potvrzuje, že žadatel o certifikát splňuje požadavky příslušné mezinárodní normy.
Materiály
a svařování
Na základě akreditace jsme kvalifikovaní provádět zkoušky
TDS SMS
Nabízíme zkoušky svářečů, svářečských operátorů a pracovníků nedestruktivního zkoušení dle evropských a mezinárodních norem.
Vzdělávání
a zkoušky
Nabízíme firemní semináře i semináře pro jednotlivé klienty.
TDS EDU
Všechny semináře jsou „šity na míru“ konkrétním účastníkům. Sekce vzdělávání se snaží vždy vyhovět všem požadavkům klientů.
Servis
a revize
Můžeme Vám pomoci s různorodými revizemi zařízení.
TDS Servis
Revidujeme plynové, tlakové a elektrické zařízení, dále zdvihací zařízení, požární systémy, tělocvičné zařízení, komíny a spalinové cesty.
S námi budete v klidu.
vítejte na stránkách

Technického dozorčího spolku Brno

Spolek TDS Brno se zaměřuje na certifikace, konzultace a spolupráci s výrobci a provozovateli technických zařízení. Působnost v oblasti technické, dozorčí, zkušební a certifikační se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

TDS o nas

TDS Brno

Technický dozorčí spolek Brno (TDS) byl založen v roce 1992 jako sdružení podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 09.06.1992 pod č. VSC/1_11894/92_R. Cílem spolku TDS Brno je certifikace a spolupráce s výrobci a provozovateli technických zařízení.

TDS pusobnost

Naše působnost

Působnost v oblasti technické, dozorčí, zkušební a certifikační se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto zásadám náleží ochrana životního prostředí a ekologie. Nejvyšším orgánem spolku TDS Brno je konference delegátů za příslušné regiony, řídícím a výkonným orgánem je zvolená Technická správní rada, jejichž funkční období jsou tři roky. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení TDS Brno a správu jeho majetku nejméně jednou ročně, upozorňuje Technickou správní radu na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění.

TDS jak fungujeme

Jak fungujeme

Technický dozorčí spolek Brno (TDS) byl založen v roce 1992 jako sdružení podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 09.06.1992 pod č. VSC/1_11894/92_R.Cílem sdružení TDS Brno je poradenství a spolupráce s výrobci a provozovateli technických zařízení.

TDS sekce

Naše sekce

V současné době jsou zřízeny tři samostatné odborné sekce: Sekce materiálů a svařování (TDS SMS), Sekce řízení jakosti a certifikace (TDS SŘJC) a Sekce vzdělávání (TDS SV).

PŘIHLASTE SE K NEWSLETTERU!

Kontakty

U vlečky 29/5
617 00 Brno

IČO: 64439348
DIČ: CZ64439348

č.ú.: 134 468 339 9/0800
Datová schránka: 9qtc293

Ing. Lucie Kubíčková
statutární zástupce
+420 605 298 514
kubickova@tdsbrno.cz„Technický dozorčí spolek Brno (TDS) byl založen v roce 1992 jako sdružení podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 09.06.1992 pod č. VSC/1_11894/92_R. Cílem sdružení TDS Brno je poradenství a spolupráce s výrobci a provozovateli technických zařízení. Působnost v oblasti technické, dozorčí, zkušební a certifikační se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto cílům náleží ochrana životního prostředí a ekologie. Nejvyšším orgánem sdružení TDS Brno je konference delegátů za příslušné regiony, řídícím a výkonným orgánem je zvolená 3 členná Technická správní rada, jejichž funkční období jsou tři roky. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení TDS Brno a správu jeho majetku nejméně jednou ročně, upozorňuje Technickou správní radu na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění.  Na základě změny stanov z 28.11.1997, registrace VSC/1-11894/92R a v souladu s ustanovením § 6 odst2) písma Zákon č. 83/90 Sb., zřizuje TDS organizační jednotky v souladu s činnostmi sdružení . Organizačními jednotkami jsou odborné sekce, samostatně hospodařící. O zřizování nebo zrušení, případně změn týkající se činnosti organizační jednotky, rozhoduje Technická správní rada (TSR) TDS.“