Úvod SMS

TDS - Sekce materiálů a svařování

Akreditovaný certifikační orgán č. 3213 pro provádění certifikace personálu. Akreditaci udělil Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), který pravidelně prověřuje, zda plníme všechny požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

Na základě obdržené akreditace jsme kvalifikovaní provádět zkoušky svářečů, svářečských operátorů, páječů a pracovníků nedestruktivního zkoušení (PT, VT, MT, RT-we) dle mezinárodních norem (EN ISO 9 606-1 až 5; EN ISO 14 732; EN ISO 13 585; EN ISO 9712).

Certifikát udělený TDS SMS je uznávaný nejen na území České republiky, ale i ve státech, kde platí evropské a mezinárodní normy (EN, ISO). Námi vydaný certifikát je plnohodnotný, jako certifikáty vydané jinými českými nebo zahraničními akreditovanými certifikačními orgány.

welder-673559_1920