svarovani a certifikace
Svařování
Provádění zkoušek a certifikace svářečů a svářečských operátorů
materialy a certifikace
Materiály
Certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušky.
img-5-390x390BW
Komplexní služby
Komplexní a ucelená nabídka od certifikace svářečského personálu přes certifikaci systémů managementu až po vzdělávání.

Technická oblast

Zpracování a schválení postupů svařování (WPS) a zkoušek postupů svařování (WPQR)

Certifikace personálu

Certifikace personálu v oblasti svařování a nedestruktivního zkoušení

Poradenství

Při aplikaci požadavků norem ČSN EN 3834, ČSN EN 1090-1,-2

Konzultace

V oblasti svařování kovových materiálů.

Vzdělávání

Zajištění školících aktivit v oblasti svařování, nedestruktivního zkoušení, systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

TDS - Sekce materiálů a svařování

Akreditovaný certifikační orgán č. 3213 pro provádění certifikace personálu. Akreditaci udělil Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), který pravidelně prověřuje, zda plníme všechny požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

Na základě obdržené akreditace jsme kvalifikovaní provádět zkoušky svářečů, svářečských operátorů, páječů a pracovníků nedestruktivního zkoušení (PT, VT, MT, RT-we) dle mezinárodních norem (EN ISO 9 606-1 až 5; EN ISO 14 732; EN ISO 13 585; EN ISO 9712).

Certifikát udělený TDS SMS je uznávaný nejen na území České republiky, ale i ve státech, kde platí evropské a mezinárodní normy (EN, ISO). Námi vydaný certifikát je plnohodnotný, jako certifikáty vydané jinými českými nebo zahraničními akreditovanými certifikačními orgány.

Systematičnost

Aenean id hendrerit erat, ac euismod sem. Proin fringilla in eros nec egestas. Cras pharetra ipsum ut sapien placerat malesuada.

Pro Vás na míru

Aenean id hendrerit erat, ac euismod sem. Proin fringilla in eros nec egestas. Cras pharetra ipsum ut sapien placerat malesuada.

Odbornost

Aenean id hendrerit erat, ac euismod sem. Proin fringilla in eros nec egestas. Cras pharetra ipsum ut sapien placerat malesuada.

...

Aenean id hendrerit erat, ac euismod sem. Proin fringilla in eros nec egestas. Cras pharetra ipsum ut sapien placerat malesuada.

prohlášení nestrannosti

Certifikační orgán TDS SMS chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností. Svými definovanými politikami a postupy certifikační orgán TDS SMS řídí případné střety zájmů a zabezpečuje objektivitu svých činností při certifikaci personálu. Nestrannost, řízení konfliktů zájmů a objektivitu certifikačního orgánu TDS SMS pravidelně, minimálně 1x ročně přezkoumává nezávislá Rada pro certifikaci.

Ing. Marek Mitáček
Ředitel CO TDS SMS
V Brně dne 24. června 2019

TDS SMS - Inspekční orgán chápe důležitost nestrannosti při provádění inspekčních činností. Svými definovanými politikami a postupy řídí případné střety zájmů a zabezpečuje objektivitu svých činností při provádění inspekčních činností. Nestrannost a objektivu minimálně 1x ročně přezkoumává vedení inspekčního orgánu v rámci Analýzy rizik. Toto prohlášení je závazné pro všechny pracovníky inspekčního orgánu.

Ing. Marek Mitáček
Ředitel TDS SMS - inspekčního orgánu
V Brně dne 23. května 2020
Akreditace na vyhodnocování radiogramů

Rozšířili jsme akreditaci o vyhodnocování radiogramů svarových spojů – RT-we2

21.09.2016
Reakreditace certifikačního orgánu TDS SMS

„V měsíci červenci byla úspěšně provedena reakreditace certifikačního orgánu podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Českým intitutem pro akreditaci, o.p.s. a certifikačnímu orgánu TDS SMS bylo vydáno nové Osvědčení o akreditaci č. 520/2014. V rámci akreditace byl uznán flexibilní rozsah a akreditována certifikace svářeče podle nové ČSN EN ISO 9606-1:2014, včetně rozšíření o páječe dle ČSN EN ISO 13585:2013.“

18.08.2014